Home chemicals รู้จัก : สารเคมีอันตราย และ ผลกระทบเมื่อรับสัมผัสเกินค่ามาตรฐาน

รู้จัก : สารเคมีอันตราย และ ผลกระทบเมื่อรับสัมผัสเกินค่ามาตรฐาน

by admin
282 views
รู้จักกับสารเคมีอันตราย

วิธีปฏิบัติตน เมื่อสัมผัสกับ สารเคมีอันตราย

ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีสำหรับงานต่างๆ มากขึ้น ตั้งแต่การทำความสะอาดไปจนถึงกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อน สารเคมีอันตราย มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผลิตขึ้นเป็นสารเดี่ยวหรือสารผสม หรืออาจเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เมื่อใช้ในสถานที่ทำงาน

สารเคมีอันตราย เหล่านี้มักจะสร้างไอระเหย ควัน ฝุ่นและละออง สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และการเกษตรหลากหลายชนิดถูกจัดประเภทว่าเป็นอันตรายสารอันตรายสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลากหลาย ตั้งแต่เฉพาะที่ เช่น การระคายเคืองผิวหนังหรือแผลไหม้จากสารกัดกร่อน ไปจนถึงเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น มะเร็งจากการทำงานและโรคปอด เป็นต้น

สถานะสารเคมี

สถานะทางกายภาพของ สารเคมีอันตราย

สารเคมีสามารถมีอยู่ได้ในหลายสถานะทางกายภาพ สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • ของแข็ง
 • ของเหลว
 • ก๊าซ
 • ฝุ่น (สูดดมและหายใจเข้าไปได้) ควัน ไอระเหย และละออง

สถานะทางกายภาพของสารเคมีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อประเมินเส้นทางการรับสัมผัส

การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี

การจำแยกประเภทของสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น

 • มีฤทธิ์กัดกร่อน ตัวอย่างเช่น น้ำยาทำความสะอาดเตาอบและโซดาไฟ
 • เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ยาฆ่าแมลงและสารปรอท
 • วัตถุระเบิด ตัวอย่างเช่น ดอกไม้ไฟ
 • ความเป็นพิษเฉียบพลัน  เช่น ตะกั่วหรือโซเดียมไซยาไนด์
 • อันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารระคายเคืองจากสารเคมีประเภทกาว
 • สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น สีทาไอโซไซยาเนต ที่สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้หรือมักจะส่งผลต่อผิวหนังหรือระบบทางเดินหายใจ
 • สารออกซิไดซ์ เช่น สีย้อมผมและสารฟอกขาว
 • สารไวไฟ  เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือเมทิลแอลกอฮอล์
 • อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ รวมถึงสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และสารพิษต่อระบบสืบพันธุ์ เช่น แร่ใยหิน ฝุ่นซิลิกา และควันดีเซล

การสัมผัสสารเคมี

เส้นทางของการรับสัมผัส สารเคมีอันตราย

การรับสัมผัสสารเคมีแต่ละชนิดมีช่องทางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของสารเคมีชนิดนั้นๆ ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ดังนี้

ผ่านทางปอด

ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อและอวัยวะที่ช่วยให้หายใจได้ ประกอบด้วยทางเดินหายใจ (โพรงจมูก ปาก กล่องเสียง และหลอดลม) ปอด (หลอดลมฝอยและถุงลม) และหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกัน ผ่านการหายใจ (หายใจเข้าและออก) ระบบทางเดินหายใจช่วยในการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอากาศกับเลือดและระหว่างเลือดกับเซลล์ของร่างกาย สถานะทางกายภาพและขนาดของอนุภาคจะเป็นตัวกำหนดว่าสารเคมีสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้ไกลแค่ไหน

 • สารที่สูดเข้าไปสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ถึงหลอดลมและสามารถสะสมในระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้นสารนี้จึงส่งผลต่อปาก จมูก กล่องเสียง และหลอดลมได้
 • สารที่สามารถทะลุผ่านไปยังถุงลมและรบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซได้สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้
 • ก๊าซที่หายใจเข้าไปสามารถทำให้เกิดผลเฉียบพลันต่อทางเดินหายใจและปอด เช่น คลอรีนและแอมโมเนีย ก๊าซเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับปริมาณน้ำในเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะในปาก จมูก และคอ) เพื่อผลิตกรดไฮโดรคลอริกและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นของสารที่ทำปฏิกิริยาเหล่านี้จะกำหนดความรุนแรงของการระคายเคืองหรือการกัดกร่อนต่ออวัยวะเหล่านี้
 • ก๊าซยังสามารถส่งผลกระทบเรื้อรัง (ระยะยาวหรือยาวนาน) เมื่อสูดดมหรือหายใจเข้าไป ผลกระทบเหล่านี้อาจเป็นพิษ ก่อให้เกิดอาการแพ้ สารก่อมะเร็ง หรือสารก่อกลายพันธุ์

อาการแพ้สารเคมีต่อผิวหนัง

ผ่านทางผิวหนัง

ผิวหนังประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ชั้นนอก (หนังกำพร้า) ชั้นกลาง (หนังแท้) และชั้นใน (ไฮโปเดอร์มิสหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง) ซึ่งสารเคมีสามารถเข้าสู่ผิวหนังได้โดย

 • การเจาะ
 • การซึมผ่าน
 • การดูดซึม

นอกจากการถูกดูดซึมผ่านผิวหนังแล้ว สารเคมียังสามารถถูกขนส่งเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุต่างๆ เช่น หู ตา จมูก และปาก สารเคมี เช่น สารกัดกร่อนสามารถส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ในทันทีโดยความเสียหายหรือการทำลายโปรตีน (เรียกว่า amide hydrolysis)

ประเภทของการกัดกร่อนมี 3 ระดับ

 1. การบาดเจ็บที่ผิวหนังชั้นบนสุดหรือผิวหนังชั้นนอกเรียกว่าแผลไหม้ที่ผิวเผิน หรือแผลไหม้ระดับหนึ่ง
 2. การบาดเจ็บที่ผิวหนังชั้นที่ 2 หรือผิวหนังชั้นหนังแท้เรียกว่าแผลไหม้ระดับสอง
 3. การบาดเจ็บที่ผิวหนังชั้นที่ 3 หรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเรียกว่าแผลไหม้ระดับสาม

สารระคายเคืองส่งผลต่อผิวหนังและเยื่อเมือกโดยทำให้เกิดการอักเสบ สารระคายเคืองทำงานในลักษณะเดียวกับสารกัดกร่อน แต่ให้ผลเฉียบพลันน้อยกว่า สารระคายเคืองต่อผิวหนังทั่วไป ได้แก่ ของเหลว เช่น น้ำมัน สารหล่อลื่น และตัวทำละลาย สิ่งเหล่านี้ทำให้ผิวหนังแดง แห้ง และแตกเมื่อสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังมักจะส่งผลต่อมือและแขน

เนื่องจากเป็นส่วนของร่างกายที่มีโอกาสสัมผัสมากที่สุด อาการแพ้ยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง ได้แก่ โครเมียมในซีเมนต์ สีย้อมและเม็ดสีสิ่งทอบางชนิด ไอโซไซยาเนตและอีพอกซีเรซินในสีและสารเคลือบเงาผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารระคายเคือง

รูปแบบที่พบมากที่สุดของผิวหนังอักเสบจากการทำงานคือ ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารระคายเคือง เกิดขึ้นเฉพาะที่มีความเข้มข้นสูงสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานพอที่จะทำลายเซลล์ผิวหนัง หากสารระคายเคืองอ่อนๆ สัมผัสกับผิวหนัง มักจะชะล้างด้วยไขมันในชั้น Stratum Corneum

ผ่านระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหารคือกลุ่มของอวัยวะที่ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานและสารอาหารพื้นฐานเพื่อเลี้ยงร่างกายทั้งหมด ประกอบด้วยปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่เป็นหลัก   

หลอดอาหารเป็นท่อกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร มีความยาวประมาณ 25 ซม. ในผู้ใหญ่ เมื่อกลืนอาหารเข้าไป ผนังของหลอดอาหารจะหดตัวเพื่อเคลื่อนอาหารลงไปที่กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะสลายอาหารส่วนใหญ่ทั้งทางเคมีและทางกลไก โดยใช้กรดในกระเพาะอาหารและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้อง อาหารจะถูกส่งต่อไปยังลำไส้เล็ก

ผลกระทบจากการดูดซึมสารเคมีผ่านระบบทางเดินอาหารหรือการสัมผัสโดยตรง สารเคมีที่กินเข้าไปมักจะส่งผลต่อเยื่อบุคอหรือกระเพาะอาหารก่อน และหากดูดซึมเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อตับ สารเคมีสามารถย่อยสลายหรือขนส่งไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้เช่นเดียวกับการสูดดม สารเคมียังสามารถทำปฏิกิริยาโดยตรงกับเยื่อบุปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร หรือลำไส้ สารกัดกร่อนและระคายเคืองมีผลเฉียบพลันต่อระบบย่อยอาหารโดยทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเยื่อบุของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารและทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และสารกัดกร่อนยังสามารถทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย

สรุป

สารเคมีอันตรายแต่ละชนิดมีสถานะที่แตกต่างกันและช่องทางการรับสัมผัสแตกต่างกันเมื่อช่องทางการรับสัมผัสแตกต่างกันอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ก็แตกต่างกันออกไปด้วยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอันตราย ที่สำคัญผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ และ ผ่านการฝึกอบรมสารเคมีเพื่อให้สามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2024 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro