Home ข่าว การร่วมมือระหว่างไทยและจีน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

การร่วมมือระหว่างไทยและจีน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

by admin
20 views
1.การร่วมมือ

กระแสความนิยมในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างมากทั่วโลกในช่วงเวลานี้ โดยภาครัฐบาลของประเทศจีนกำลังเป็นผู้นำในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองเอกของจีนที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เช่น มณฑลฝูเจี้ยน ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่มณฑลฝูเจี้ยนกลายเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าคือ มณฑลนี้มีโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เต็มไปด้วยห่วงโซ่อุตสาหกรรมจากการผลิตสินค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้มณฑลฝูเจี้ยนสามารถใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการเพิ่มอุปสงค์ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยนครฝูโจวจึงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตสำคัญที่สุดของมณฑลฝูเจี้ยน สิ่งที่น่าสนใจคือ มณฑลฝูเจี้ยนและประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกันในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่เข้มแข็ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก ทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะมาเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า การที่ทั้งจีนและไทยมาประสานความร่วมมือและพัฒนาด้านนี้ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยการนำเอาจุดเด่นของทั้งสองประเทศมาเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในมณฑลฝูเจี้ยน ศักยภาพและโอกาส

ในช่วงเวลาระหว่างปี 2557 ถึง 2566 การออกนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในมณฑลฝูเจี้ยนมีความสำคัญอย่างมาก โดยเมืองนครฝูโจวนับเป็นเมืองที่มีการออกนโยบายและมาตรการการพัฒนาในด้านนี้มากที่สุด ในขณะที่เมืองหนิงเต๋อและเมืองเซี่ยเหมินเป็นอันดับที่สองและสามตามลำดับ นครฝูโจวเป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของมณฑลฝูเจี้ยน และมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มูลค่าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนของนครฝูโจวมีค่าสูงถึง 600 ล้านหยวน

สถิติล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าในครึ่งแรกของปี 2566 นครฝูโจวได้รับความสำเร็จในการดึงดูดวิสาหกิจโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 20 โครงการ โดยมีการลงทุนมากกว่า 2 หมื่นล้านหยวน ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีเงินมากที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การดึงดูดการลงทุนอย่างนี้เป็นที่เสริมเติมถึงศักยภาพของนครฝูโจวในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม บทความอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในนครฝูโจวและโอกาสความร่วมมือกับไทยที่เผยแพร่ใน Thaibizchina เน้นให้เห็นถึงทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของนครฝูโจวและโอกาสในการร่วมมือกับไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้

การพัฒนาด้านนโยบายจากรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นครฝูโจว เมืองหนิงเต๋อ และเมืองเซี่ยเหมินถือเป็นฐานการพัฒนาหลักของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีการสร้างโซ่อุปทานที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้า และมีเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ บริษัท CHINALCO มีการผลิตอะลูมิเนียมผสมโลหะที่ใช้สำหรับการผลิตยานยนต์น้ำหนักเบา และบริษัท XINFUXING GLASS ผลิตกระจกยานยนต์ไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ เป็นต้น

2.การร่วมมือ

กลยุทธ์และมาตรการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองนครฝูโจว 

วางเป้าหมายการพัฒนา คือ การเปลี่ยนนครฝูโจวให้เป็นเมืองต้นแบบของยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้มีมูลค่าสูงกว่าแสนล้านหยวนในปี 2568 และมุ่งสร้างโครงการนำร่อง Smart city และ Smart car ผ่านโครงการ Double Smart Pilot Project ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และระบบการนำร่องการรายงานจราจรบนท้องถนนที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการสู่เป้าหมาย ที่วางไว้จะต้องมุ่งเน้นการวางรากฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการพัฒนาฐานการผลิตในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เพื่อดึงดูดวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นด้านการผลิตชิ้นส่วนและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร V2X ซึ่งมุ่งเน้นให้มีความเร็วและแม่นยำสูง โดยมีการใช้ High bandwidth ในการรับส่งข้อมูล และสร้างแพลตฟอร์มบริการการจัดการคมนาคมอัจฉริยะ และการบริการศูนย์ข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างระบบนวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ สร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมใหม่

1. ห้องปฏิบัติการหลักของยานยนต์ไฟฟ้า โรงเรียนวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ได้รับการอนุมัติจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลฝูเจี้ยนให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบนวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง

2. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นครฝูโจวมีศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด 93 แห่งเช่น การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิค หรือให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลบนท้องถนน สถานีฐานการสื่อสาร และแพลตฟอร์ม IoV

การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมันไม่เพียงแต่เป็นการลดการใช้งานพลังงานที่นำมาจากแหล่งพลังงานที่สูญเสียได้ เช่น น้ำมัน แต่ยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเซี่ยมไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เราเห็นความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในนครฝูโจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีการขยายนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากนครฝูโจวมีความสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า เราจึงเห็นความสำคัญของการสร้างฝูงชนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบสำหรับการขับขี่ยานยนต์อัจฉริยะ ทำให้การขนส่งสินค้าและการบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างจุดบริการสำหรับการซ่อมแซมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถให้บริการครอบคลุมตลอดทั้งโซ่การผลิต

การปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่มีการพัฒนาขึ้น โดยการจัดตั้งกลไกต่างๆ เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน นิติวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อประสานงานระหว่างระบบต่างๆ

การนำเข้าเทคโนโลยี Internet of Vehicles (IoV)

เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ภายในยานยนต์ ซึ่งช่วยให้เกิดการนำทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การรับชมสื่อ และการระบุตำแหน่งอย่างแม่นยำ และยังช่วยในการพัฒนาระบบความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

สำหรับนครฝูโจว นโยบายของภาครัฐจีนมีความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผ่านสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการลงทุนในสถานีชาร์จยานยนต์สาธารณะ ซึ่งมีแผนการสร้างสถานีแท่นชาร์จสาธารณะมากมายในอนาคต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในชุมชนและเพื่อประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วย

การร่วมมือระหว่างจีนและไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนเป็นโอกาสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในนครฝูโจว ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในมณฑลฝูเจี้ยน การเข้าร่วมกับบริษัทชั้นนำและการลงทุนจากจีนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว

ไทยซัมมิท กรุ๊ปส์ เป็นตัวอย่างหนึ่งของวิสาหกิจชั้นนำที่มีการลงทุนในนครฝูโจว โดยก่อตั้งโรงงานใหญ่ภายใต้ชื่อ Fuzhou Ogihara Thai Summit Co., Ltd ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์สำคัญสำหรับรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์หรือรถตู้ เชื่อว่าการลงทุนของบริษัทชั้นนำอย่างนี้จะส่งเสริมฐานการผลิตที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีสูงขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนจากบริษัทจีนอื่น ๆ เช่น Fuzhou Juquan Automobile Accessories Limited Company และ GSK Motor Parts (Fuzhou) Co., Ltd. ซึ่งได้มอบเสนอโอกาสให้กับนครฝูโจวในการพัฒนาและสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

3.การร่วมมือ

นอกจากการลงทุนจากภายนอกแล้ว นครฝูโจวยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นที่การสร้างอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โครงการใหญ่ที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น การสร้างสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าทั่วเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ดังนั้น การร่วมมือระหว่างจีนและไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนไม่เพียงแต่สร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่มีผลต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการท้าทายและโอกาสที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยั่งยืนและยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

ฝูโจว จึงถือเป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งไทยสามารถศึกษาและติดตามแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและสำรวจความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงผ่านการส่งเสริมความร่วมมือสามฝ่ายระหว่างภาครัฐจีนไทย ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของไทยและจีน อันจะช่วยตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยด้วย

บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนหลายรายได้เข้ามาลงทุนในการตั้งฐานการผลิตและโรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน โดยมีบริษัท Great Wall Motor Company Limited (GWM) เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาที่จังหวัดระยอง และบริษัท China Changan Automobile Group Co., Ltd. ที่ได้ประกาศลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 9,800 ล้านบาท

ดังนั้น การลงทุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนไม่เพียงแค่เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในอนาคต ซึ่งมีผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในระยะยาว

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.salika.co/2023/11/14/ev-automotive-part-industry-thailand-china-collaboration/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2023 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro