Home KNOWLEDG รู้ถึง : Behavior Base Safety พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

รู้ถึง : Behavior Base Safety พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

by admin
898 views
BBS-พฤติกรรมความปลอดภัย

พฤติกรรมความปลอดภัย หรือ Behavior Base Safety คืออะไร

พฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Base Safety : BBS) เป็นวิธีการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่การระบุสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ด้วยการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน องค์กรสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน หรือกำลังเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน วันนี้เราไปดูพร้อมกันเลยว่า Behavior Base Safety นั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร

 

Behavior-Base-Safety-คืออะไร

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย

 • ความปลอดภัยตามพฤติกรรมสร้างขึ้นบนสมมติฐานว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุในที่ทำงานส่วนใหญ่ ดังนั้นหลักการของ BBS จึงมีเป้าหมายหลัก ๆ ดังนี้
 • ระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย: BBS เกี่ยวข้องกับการสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานอย่างเป็นระบบเพื่อระบุพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการเกือบพลาด (Near miss)
 • ใช้การแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม: เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยแล้ว องค์กรต่างๆ จะพัฒนาวิธีการแทรกแซงที่กำหนดเป้าหมายเพื่อจัดการกับพฤติกรรมเหล่านั้น เช่น การฝึกอบรม การสื่อสาร และสิ่งจูงใจ
 • ติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะ: โปรแกรม BBS จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานนำพฤติกรรมที่ปลอดภัยมาใช้ และการแทรกแซงนั้นมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม: โปรแกรม BBS ที่ประสบความสำเร็จจะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการความปลอดภัย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัย

 

การมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

 

ประโยชน์ของความปลอดภัยตามพฤติกรรม

การนำโปรแกรม BBS ไปใช้สามารถให้ประโยชน์อย่างมากแก่องค์กร ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความปลอดภัยเท่านั้น เพราะ BBS จะช่วยส่งเสริมวินัยและการเอาใจใส่ในการทำงานให้กับพนักงาน สุดท้ายแล้วก้จะเกิดเป็นผลดีต่อบริษัทในหลาย ๆ ด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น

 • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่ลดลง: การมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของอุบัติเหตุ โปรแกรม BBS สามารถลดความถี่และความรุนแรงได้อย่างมาก
 • ปรับปรุงวัฒนธรรมความปลอดภัย: BBS จะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยพนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการระบุและจัดการกับอันตราย ซึ่งนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น: สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นช่วยลดเวลาหยุดทำงานเนื่องจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
 • สร้างความไว้ใจให้กับพนักงานและบุคคลภายนอก : บริษัทที่มีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและทำได้จริง จะช่วยให้พนักงานภายในบริษัทรู้สึกสบายใจที่จะทำงานภายในบริษัทนั้น ๆ และนำไปสู่ชื่อเสียงด้านดีต่อบุคคลภายนอก

 

สร้างความปลอดภัย

 

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการความปลอดภัยตามพฤติกรรมให้ประสบความสำเร็จ 

 • ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยในปัจจุบัน: ดำเนินการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยที่มีอยู่ขององค์กรอย่างละเอียด ระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดพฤติกรรมความปลอดภัยที่สำคัญ: ระบุพฤติกรรมเฉพาะที่มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกือบพลาดในองค์กรของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ การทำแบบสำรวจพนักงาน หรือการสังเกตกระบวนการทำงาน
 • พัฒนาการแทรกแซงตามพฤติกรรม: ออกแบบการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมายเพื่อจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เช่น โปรแกรมการฝึกอบรม การรณรงค์ด้านการสื่อสาร หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
 • ฝึกอบรมพนักงานและหัวหน้างาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและหัวหน้างานเข้าใจหลักการของความปลอดภัยตามพฤติกรรมและบทบาทของในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้ง่าย จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยและการแทรกแซงที่ได้วางแผนไว้ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมองเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่ทำอยุ่
 • สร้างระบบการสังเกตและข้อเสนอแนะ: ใช้ระบบสำหรับพนักงานและหัวหน้างานในการสังเกตและรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย ให้ข้อมูลและการสนับสนุนสำหรับการกระทำทั้งที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษาและเข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำ และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2024 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro