Home chemicals เจาะลึก : อันตรายจากสารเคมี และ สารพิษในโรงงาน

เจาะลึก : อันตรายจากสารเคมี และ สารพิษในโรงงาน

by admin
135 views
อันตรายจากสารเคมีและสารพิษในโรงงาน

อันตรายจากสารเคมี หมายถึง สารที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เมื่อปล่อยออกมาหรือใช้ในทางที่ผิด อันตรายเหล่านี้สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ หมอก ฝุ่น ควัน และไอระเหย และความเสี่ยงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมีเหล่านั้น

การจำแนกประเภทของอันตรายจากสารเคมี

 • สารพิษ: สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเมื่อสูดดม กลืน หรือสัมผัสทางผิวหนัง ตัวอย่างได้แก่ ยาฆ่าแมลง แร่ใยหิน และโลหะหนัก
 • สารกัดกร่อน: สารเคมีเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อและสามารถกัดกร่อนโลหะได้ สารกัดกร่อนทั่วไปได้แก่ กรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก และเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์
 • ไวไฟ: สารเคมีที่ติดไฟได้ง่ายที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ เช่น น้ำมันเบนซินและตัวทำละลายต่าง ๆ
 • ปฏิกิริยาระเบิด: สิ่งเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยาระเบิดได้เมื่อเงื่อนไขครบหรือรวมกับสารเคมีชนิดอื่น ตัวอย่างได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรตและสารฟอกขาว
 • สารก่อมะเร็ง: สารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดหรือส่งเสริมการเกิดมะเร็ง เช่น เบนซิน แร่ใยหิน และสีย้อมบางชนิด
 • เชื้อโรค: สารชีวภาพที่สามารถก่อให้เกิดโรค ซึ่งมักพบในสถานพยาบาล

 

ผิวที่ผิวหนังจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัส

 • ผลกระทบเฉียบพลัน: อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสเพียงครั้งเดียวและจะเกิดขึ้นทันที อาการอาจมีตั้งแต่การระคายเคืองเล็กน้อยไปจนถึงสภาวะที่รุนแรง เช่น แผลไหม้จากสารเคมีห
 • ผลกระทบเรื้อรัง: การได้รับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็งหรือสภาวะทางเดินหายใจ
 • ผลกระทบต่อระบบร่างกาย: สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่ออวัยวะหรือระบบต่างๆ ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ตะกั่ว ส่งผลต่อระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์
 • ผลกระทบเฉพาะจุด: ผลกระทบเฉพาะจุดหรือบริเวณที่สัมผัส เช่น ผื่นที่ผิวหนังจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้

 

การจัดการและจัดเก็บสารเคมี

 

แนวทางด้านความปลอดภัย: การจัดการและจัดเก็บสารเคมี

 • เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS): สารเคมีทุกชนิดควรมี MSDS แนบมาด้วย โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ การจัดเก็บ การกำจัด มาตรการป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน
 • การอบรม : ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับความรู้และฝึกอบรมสารเคมีอย่างทั่วถึงทุกคน
 • การติดฉลาก: ภาชนะบรรจุสารเคมีต้องมีฉลากระบุชื่อ ความเข้มข้น วันหมดอายุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE): อาจจำเป็นต้องใช้ PPE เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา หรือแม้แต่ชุดเต็มตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารเคมี
 • การจัดเก็บ: เก็บสารเคมีตามแนวทาง MSDS เพื่อให้แน่ใจว่าสารเคมีที่อันตรายจะถูกแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น สารไวไฟ ควรเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ
 • การฝึกอบรม: ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความเสี่ยง วิธีปฏิบัติในการจัดการ และขั้นตอนฉุกเฉิน
 • การระบายอากาศ: พื้นที่ทำงานควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อป้องกันการสะสมของไอหรือก๊าซที่เป็นอันตราย
 • การตอบสนองฉุกเฉิน: ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการกับการรั่วไหล การสัมผัส และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ รวมถึงการมีจุดล้างตา และที่อาบน้ำฉุกเฉิน

การกำจัดของเสียเคมี

 • การทำให้เป็นกลาง: สารเคมีบางชนิด โดยเฉพาะกรดและเบส สามารถทำให้เป็นกลางก่อนนำไปกำจัด
 • การเผา: สำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารอันตรายอื่นๆ การเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงสามารถเปลี่ยนสารประกอบที่เป็นอันตรายให้กลายเป็นสารที่อันตรายน้อยลง
 • การฝังกลบ: ของเสียบางชนิดจะถูกจัดเก็บอย่างไม่มีกำหนดในหลุมฝังกลบหรือสถานที่จัดเก็บที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
 • การรีไซเคิล: สารเคมีบางชนิดสามารถทำให้บริสุทธิ์และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • การบำบัด: ของเสียทางเคมีบางชนิดต้องผ่านการบำบัดทางชีวภาพหรือบำบัดด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อลดอันตราย

 

การรั่วไหลสารเคมีนำไปสู่อันตราย

ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

การกำจัดสารเคมีทิ้งอย่างไม่มีการตรวจสอบหรือการรั่วไหลของสารเคมีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถนำไปสู่อันตรายมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

 • มลพิษทางน้ำ: สารเคมีสามารถซึมลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสุขภาพของมนุษย์
 • การปนเปื้อนในดิน: สารเคมีอันตรายอาจทำให้คุณภาพดินลดลง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและระบบนิเวศ
 • มลพิษทางอากาศ: สารประกอบระเหยสามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อสภาพอากาศและสุขภาพทางเดินหายใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โลกของการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด บริการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน update ข้อมูลสดใหม่ทุกวัน

เรื่องล่าสุด

©2023 educatpro, News Organization – All Right Reserved. Designed and Developed by Educatpro